Om oss

Bjerkreim Hestalag ble stiftet 24.10.2002.

Vi har som formål å være et sosialt miljø for bruk av hest, både for barn, ungdom og voksne.

Bjerkreim Hestalag bidrar gjennom medlemsmøter til at medlemmene kan utveksle kunnskap, informasjon og spørsmål knyttet til bruk og stell av hest, i tillegg til at laget kan ta opp saker som er av felles interesse for medlemmene overfor offentlige eller private instanser og personer.

Årsmøte holdes i februar/mars hvert år.

Bjerkreim Hestalag er selveiende – ingen enkeltpersoner har eierposisjon i lagets midler eller utstyr.