Ridehallen

Man må være medlem i *Bjerkreim Hestalag for å bruke ridehallen

Priser

Alternativ 1: Kr 1000 for fri bruk av hallen pr år. Går på kalenderår

Alternativ 2: Halvårskort. januar til juni   Juli til desember. kr 650,-

Alternativ 3: Drop in. Kr 100 pr gang. Vipses til Alf Børge tlf 90761285 FØR man begynner å ri

Her er det nulltolerase for å "glemme å betale"

Alternativ klippekort utgår. De som har kjøpt klippekort kan bruke den opp ut 2021

Barn under 16 år som er medlem rir gratis.

 Utleie til kurs/arrangement

Kr 3000 for helg Kr 1500 for dag

Ansvarlig for utleie: Mona Westvik Helgeland tlf 90736080

 

I tillegg vil vi minne om at det ikke er tillatt å dele koden til hallen med noen. Koden kan fås ved å ta kontakt med Mona (ansvarlig for hallen) etter at årlig leie er betalt eller ved anskaffelse av kort.

HUSK å sette dere skikkelig inn i alle Hallregler!