Regler for bruk av VM hallen

 

 • Reservering av hallen foregår via Bjerkreim Hestalag sin Facebook side. 

 • Hallen MÅ bookes før hvert bruk. Dette for at andre skal kunne se om hallen er ledig eller ikke, og med tanke på tider for harving og vanning av banen.
 • Hallen bookes på facebook siden vår.https://www.facebook.com/groups/115291938514472 
 • Det er tiden man planlegger å bruke på selve ridebanen som bookes. max 1,5t imer per gang. Av/på saling foregår utenfor den bookede tiden.  Man må bruke opp den bookede tiden før man kan booke en ny.
 • Det er kun medlemmer av Bjerkreim Hestalag (eventuelt med betalende gjest til 100kr pr. gang) som kan benytte hallen.
 • Ridehallen skal ikke benyttes som luftegård. Det er ikke tillatt å binde hestene i rekkverk/vante/dører eller grind. Det finnes gode ringer i binde i langs veggen.
 • Det er ikke tillatt å for med suppe/grøt/kraftfor inne i hallen. Dette fører til unødvendig søl.
 • Alle skal møkke banen(e) og utearealet etter seg. Det er ikke tillatt å møkke ut av transport på området.
 • Alle skal rydde etter seg, dette gjelder også pels og rot etter børsting av hest.
 • Det er kun møkk og pels som skal i den blå dunken. Søppel kastes i søppeldunk.
 • Alt hindermateriell skal ryddes på plass etter bruk. Det er laget egne hyller til dette langs vantet. Alt hindermaterielle skal lagres her.
 • Alle som bruker hallen må registrere seg i loggboka som ligger i hylla i hallen.

 

 

VIKTIG - Husk at for å få utdelt koden første gang skal en ta kontakt med leder i laget, Mona Helgeland (se under her for nr). Koden skal ikke deles med noen, og før man benytter seg av hallen første gang skal en ha en runde sammen med leder for en rutinegjennomgang.

Ønsker du å leie hallen til kurs eller har andre spørsmål kontakter du Mona Helgeland tlf 90736080

 

Gjentatte brudd på reglene vil føre til utestengelse fra hallen.